Håndklæde ruller til Katrin dispenser

Beskrivelse

2 lags nyfiber 140 mtr. pk. a´6 rl.